#1 #2
150.2K 247 13

Cưỡng dâm hai mẹ con chị dâu

Cưỡng dâm hai mẹ con chị dâu
Nói là có ý tốt muốn đưa chị dâu cùng nhỏ cháu gái về chăm sóc sau khi anh trai mình qua đời nhưng thực chất, gã thanh niên này làm thế cũng chỉ làm vì để thoả mãn dục vọng của chính bản thân hắn ta. Vì hiện tại biết họ không còn nơi nào để sống ngoài nhà mình nên vì thế, anh ta mới quyết định đưa hai mẹ con bọn họ đến đây cùng chung sống để dễ dàng ra tay cưỡng dâm. Nếu như họ không chấp nhận mây mưa cùng anh thì cũng rất đơn giản, cậu sẽ liền lập tức tống cổ hai mẹ con ả ta ra khỏi nhà mình mà chẳng cần nghĩ gì.

Xem tiếp →